sauny bukowina

sauny bukowina

Międzykulturowy Team Building

Wewnętrzne struktury biznesowe zostały radykalnie w ciągu ostatnich kilku dekad. Zmiany w dziedzinach takich jak komunikacja i technologii transportu i zmian kierunku globalnej współzależności zaowocowały w firmach coraz bardziej międzynarodowa, a zatem międzykulturowy.

Ponadto, konieczność "go global" i obniżyć wydatki żąda że firmy łączą ochronę interesów międzynarodowych, przy jednoczesnym zachowaniu zmniejszyć liczbę pracowników. Rozwiązaniem w większości przypadków nie było formowanie zespołów międzykulturowych.

Podobnie jak w przypadku wszystkich przedsiębiorstw, sukces zależy od skutecznej współpracy i komunikacji w zespole. jednak międzykulturowy wymiar współczesnych zespołów niesie ze sobą nowe wyzwania. Skuteczne budowanie zespołu obejmuje nie tylko tradycyjne potrzeby zharmonizować osobowości, ale także języków, kultur, sposobów myślenia, zachowań i motywacji.

Zespoły międzykulturowe ma wadę wrodzoną. Różnice kulturowe mogą prowadzić do problemów komunikacyjnych, nieprzewidywalności, niska spójność zespołu, nieufność, stres i ostatecznie słabych wyników. Jednak zespoły międzykulturowe w rzeczywistości może być osobami bardzo pozytywne. Połączenie różnych perspektyw, poglądów i opinii może prowadzić do poprawy jakości analizy i podejmowania decyzji, podczas gdy członkowie zespołu rozwijać nowe umiejętności w globalnej świadomości i komunikacji międzykulturowej.

W rzeczywistości to najlepszy scenariusz rzadko jest świadkiem. Częściej niż nie, zespoły międzykulturowe nie spełniają ich potencjału. Główną przyczyną tego jest to, że kiedy powstają zespoły międzykulturowych, ludzie z różnych ramach porozumienia są zebrane i oczekuje się, że w sposób naturalny żel. Bez wspólnych ram zrozumienia, na przykład w sprawach takich jak status, podejmowania decyzji, etykiety komunikacji, to jest bardzo trudne, a zatem wymaga pomocy z zewnątrz, aby Commix zespół.

- autor artykułu

Partnerzy
Kurs walut